Extech RHT20: Bộ ghi dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ

Model: RHT20Hãng sản xuất: Extech

0909749548
Liên hệ