BỘ GHI DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ- 42260

Model: 42260Hãng sản xuất: Extech

0909749548
Liên hệ