NHIỆT KẾ VỚI ĐẦU DÒ ĐIỀU CHỈNH- 39272

Model: 39272Hãng sản xuất: Extech

0909749548
Liên hệ