– Tên sản phẩm: MÁY ĐO ĐỘ RUNG/ GHI DỮ LIỆU – Model: SDL800- EXTECH- MỸ

Model: SDL800Hãng sản xuất: Extech

0909749548
Liên hệ